Archive for april 2018 | Monthly archive page

posted by on Uncategorized

No comments

25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet in werking omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. Wij als Flash de Mare hebben niet op die datum gewacht en hebben het privacy beleid nu al in werking. In bijgaand document kunt u lezen wat wij doen om […]