Extra Informatie Jeugd 2015-2016

Informatie voor de ouders van de jeugd van Flash de Mare over de badminton training van september 2015 tot juni 2016

Wie verzorgt de training? Huib Abell en Hans-J. Schulze verzorgen de training in samenwerking met Riette Boom en Margaret van Engers en wisselende recreanten.

Wat zijn de doelen van de training? Wij willen intensiever gaan trainen in de tijd die beschikbaar is. Het tweede doel is het bevorderen van de zelfstandigheid van de jeugdige spelers en ze meer discipline bijbrengen.

Op welke manier willen we invulling geven aan de doelen? Wat wordt verwacht van de jeugd? Het eerste doel zal onder meer worden bereikt door meer variatie in de warming up en het brengen van veelzijdigheid in oefeningen. Hierdoor willen we het plezier om zich in te spannen versterken. Bovendien worden de elementen van competitie onderstreept zowel bij oefeningen met racket en shuttle als ook met de concurrentie van wisselende groepen bij de jongere en de oudere jeugd.

De laatst genoemde groep zal vaker een deel van de training met volwassen spelers in de vorm van een competitie doen waarbij observatie, lof, kritiek en discussie van het eigen functioneren horen.

Het tweede doel wordt nagestreefd door het bevorderen van inzicht in het eigen kunnen en de inzicht in die elementen van het spel (slagen, bewegingen, afstemming met de partner, het kunnen ‘lezen’ van de sterke en zwakke kanten van de tegenstander) dat meer oefening verlangt.

Het derde doel is het aanleren van discipline en de inzicht in de zin van discipline. Daarbij hoort het respecteren van je medespeler, de aandacht voor de uitleg van de oefening, een goede houding en concentratie bij het oefenen, het navolgen van huishoudelijke regels (bv. zich voorstellen als je elkaar niet kent, geen sieraden zoals oorbellen dragen, geen kauwgom eten, zich afmelden bij de trainer als je naar de wc wilt, shuttle oprapen als die op jouw kant van het veld ligt en de tegenstander aan service toe is, na een competitie de tegenstander een hand geven etc.) .

Hoe is de opbouw van het jaar gepland? De intensiteit van de training neemt in de loop van het jaar toe. We beginnen het jaar met een groter aandeel aan spelletjes, vervolgens met een fase van oefeningen en eindigen met kleine partijtjes.

Na de beginfase wordt de component competitie groter. De kinderen die sterker naar de competitie neigen zullen naar mogelijkheid zelf competitief spelen, maar ook leren anderen te observeren en zo inzicht over het spel te verwerven die hun in de rol als speler helpt als het ware vanuit een punt boven het veld naar hun manier van spelen te kijken.

De jongere jeugd zal naast de service vooral drie verschillende slagen leren:

a) lob, b) clear en c) drop. Dit is ook de basis voor de verdergaande slagen en oefeningen van de oudere jeugd.

De op competitie gerichte oudere jeugd zal in een deel van de training tegen volwassenen spelen en daarbij leren met een sterkere tegenstander zo goed mogelijk om te gaan. De trainers zullen met recreanten afspraken maken om tussen 19:45 en 20:15 voor de training van de oudere jeugd ter beschikking te staan. We wijzen erop dat in die periode van training hoge concentratie verwacht wordt van de oudere jeugd en van de recreanten ( …en dat sluit ‘koffiepraatjes’ uit).

Wat gebeurt met de BBO-jeugdcompetitie? De competitie van de jeugd Buiten de Bond Om, de zogenoemde BBO-jeugdcompetitie wordt aan het begin van het nieuwe jaar in samenwerking met de begeleidende ouders gepland. Hierover komt t.z.t. extra informatie.

Wat kenmerkt de begeleiding? Om de training te intensiveren zullen de begeleiders met elkaar afspraken maken wie welke deelgroep van de jeugd met welke opdracht gaat begeleiden. Bovendien vragen we de jeugd ook om in toenemende mate de rol van begeleider op zich te nemen en naar het spel van anderen te kijken; recreanten worden verzocht aan een deel van de training van de jeugd deel te nemen (zie boven).

Voor de eerste fase van het jaar is belangrijk te weten dat Huib tussen 7 september en 4 oktober op reis is en dat Hans tussen 6 en 13 oktober 2014 op reis is.

Warming up: Voor de variatie in de warming up willen we een ghetto blaster en ritmische beats gebruiken: wie heeft er een ghetto blaster en kan hem met de nodige muziek voor de training ter beschikking stellen?